Μέσω της μεγάλης αυτής επένδυσης στους τομείς  της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Επιστήμης των Δεδομένων και των Αλγορίθμων η Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» αναμένεται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία στην Ελλάδα μιας κοινότητας επιστημόνων και μηχανικών παγκόσμιας κλάσης, η οποία θα προσελκύσει επενδύσεις και τεχνολογική καινοτομία.

Οι πυλώνες στρατηγικής του σχεδίου είναι δύο: πρώτον, η επιλογή των συγκεκριμένων τεχνολογικών πεδίων που αναμένεται να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη υψηλών αποδόσεων και εντατικής αξιοποίησης του δυναμικού ταλέντων, και, δεύτερον, η καλλιέργεια τακτικών και απρόσκοπτων συνεργειών μεταξύ της ελληνικής ακαδημαϊκής διασποράς και του εγχώριου ταλέντου, με αποτέλεσμα τη μετρίαση του φαινομένου “brain drain” που παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
 
Το κέντρο θα δημιουργήσει άμεσα νέες συνεργασίες μεταξύ κορυφαίων πανεπιστημίων και εταιρειών τεχνολογίας του εξωτερικού με τα αντίστοιχα ιδρύματα και εταιρείες της Ελλάδας, προσελκύοντας ερευνητές διεθνούς φήμης να επενδύσουν ποσοστό του χρόνου τους στην εγχώρια καινοτομία, οδηγώντας βραχυπρόθεσμα σε αύξηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε θέματα αιχμής, και μεσοπρόθεσμα σε αύξηση του ποσοστού επιτυχίας σε ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς ερευνητικών κονδυλίων.
 
Τέλος, μεσοπρόθεσμα αναμένεται η συν-ίδρυση νεοσύστατων επιχειρήσεων επικεντρωμένων στους συγκεκριμένους τομείς, με υψηλή πιθανότητα εξαγοράς από διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, οδηγώντας έτσι εμμέσως στην εισροή ξένου κεφαλαίου, τεχνογνωσίας, και στην πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Με αυτόν τον τρόπο άλλωστε η Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» θα βρεθεί σε βάθος πενταετίας σε καθεστώς πλήρους οικονομικής αυτονομίας και βιωσιμότητας.

Το έργο " Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους με κωδικό ΟΠΣ 5154714 υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.