ΙΕΛ
Δημ:
16-01-2023
Λήξη:
01-03-2023
«Βοΐσκα (Voeska): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΞΨΧ469ΗΞΩ-ΦΧΡ ΚΩΔ.: ILSP.259.VOI.ΧΑΝ.0620
ΙΕΛ
Δημ:
19-06-2020
Λήξη:
06-07-2020
«Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ7ΘΟ469ΗΞΩ-ΙΚ3 ΚΩΔ.: ILSP.256.SAF-B.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
28-05-2020
Λήξη:
11-06-2020
«Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΘΑ6469ΗΞΩ-4ΩΖ ΚΩΔ.: ILSP.256.SAF-A.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
28-05-2020
Λήξη:
11-06-2020
«Βοΐσκα (Voeska): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΓΡΥ469ΗΞΩ-ΞΕ5 ΚΩΔ.: ILSP.256.VOI.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
25-05-2020
Λήξη:
08-06-2020
«myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΟΩ6469ΗΞΩ-938 ΚΩΔ.: ILSP.255.myEL.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
18-05-2020
Λήξη:
02-06-2020
Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω2ΚΛ469ΗΞΩ-ΖΩΙ ΚΩΔ.: ILSP.255.DRASI-LEX-0520
ΙΕΛ
Δημ:
08-05-2020
Λήξη:
22-05-2020
Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΑΚΙ469ΗΞΩ-75Μ ΚΩΔ.: ILSP.247-DRASI_ep-0520
ΙΕΛ
Δημ:
08-05-2020
Λήξη:
22-05-2020
“Smart-BioreAl: Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας»” Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.255.ALG.ΧΑΝ.0520
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: 6ΧΕ7469ΗΞΩ-ΥΜΣ
ΙΕΛ
Δημ:
06-05-2020
Λήξη:
22-05-2020
ΙΕΛ
Δημ:
24-04-2020
Λήξη:
08-05-2020
ΙΕΛ
Δημ:
24-04-2020
Λήξη:
08-05-2020
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ: Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΡΡ3Ζ469ΗΞΩ-2ΧΝ ΚΩΔ.: ILSP.254.EYR.ΧΑΝ.0420
ΙΕΛ
Δημ:
24-04-2020
Λήξη:
08-05-2020
ΙΕΛ
Δημ:
23-04-2020
Λήξη:
15-05-2020
«ELRC3- Action on CEF Automated Translation Core Service Platform» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΩ2Β469ΗΞΩ-ΙΔΨ ΚΩΔ.: ILSP.254.ELRC3-CS-0420
ΙΕΛ
Δημ:
23-04-2020
Λήξη:
23-06-2020
“Smart-BioreAl: Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας»” Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΝΦΗ469ΗΞΩ-Ν97 ΚΩΔ.: ILSP.253.ALG.ΧΑΝ.0420
ΙΕΛ
Δημ:
10-04-2020
Λήξη:
24-04-2020

Pages