Το ΙΕΛ / Ε.Κ. «Αθηνά» λειτουργεί σε δύο κτήρια, στο Μαρούσι, Αθήνα και στην Ξάνθη.
Η υποδομή του Ινστιτούτου περιλαμβάνει:
  • Intranet και δομημένη καλωδίωση
  • Διαδικτυακή σύνδεση 1Mbit/sec μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
  • Στούντιο εγγραφής και επεξεργασίας ήχου και βίντεο
  • Υπολογιστικό εξοπλισμό (UNIX, Windows, Linux)
  • Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη με 2.653 τίτλους βιβλίων και 2.000 τεύχη επιστημονικών περιοδικών
  • Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέματος - ΚΛΕΨΥΔΡΑ