06-05-2021
ΜΑΑ
Ο στόχος του προγράμματος είναι η εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για την πρόληψη και τον μετριασμό της λειψυδρίας και της ξηρασίας, καθώς και της υπερβολικής χρήσης νερού, για να κινηθούμε προς μια οικονομία εξοικονόμησης νερού, εστιάζοντας στην ευαισθητοποίηση, την εκμάθηση για την εξοικονόμηση...
29-03-2021
ΜΑΑ
Water scarcity will increase by 15% in the next years in the Mediterranean. Do you want to collaborate with EIT in the development of a water-saving economy?
 
EIT Food together with EIT Climate KIC, EIT Digital and EIT Manufacturing are looking for 15...
10-03-2021
ΜΑΑ
Η Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης (2Α)  στο ΕΚ "Αθηνά", η οποία διευθύνεται επιστημονικά από την Kαθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, έγινε επίσημα μέλος της Water Europe και είμαστε πολύ...
27-11-2020
ΕΚ "Αθηνά"
Prof. Yannis Ioannidis, Director of "Athena" Research Center, which is the Institution that leads EIT Climate-KIC Hub Greece...
18-11-2020
ΜΑΑ
Η πρωτοβουλία του Climathon επιστρέφει για μια ακόμη χρονιά στην Ελλάδα με την πραγματοποίηση τεσσάρων Climathons (Πειραιά,...
06-11-2020
ΜΑΑ
«Smart Water Futures: Σχεδιάζοντας την επόμενη γενιά αστικών συστημάτων ύδρευσης» είναι ο τίτλος του έργου (10ΜΕυρώ για έξι χρόνια, το μοναδικό για εφέτος με ελληνική συμμετοχή) που αναλαμβάνει, μαζί με άλλους τρεις κορυφαίους Ευρωπαίους επιστήμονες, η καθηγήτρια στο...
05-06-2020
ΜΑΑ
Στις 3 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο του Διεθνούς Κέντρου Nizami Ganjavi σχετικά με «O ρόλος της ακαδημαϊκής κοινότητας στην εφαρμογή των SDGs μέσω της κρίσης COVID-19». Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, η Καθ. Φοίβη Κουντούρη σε...