ΜΟΨΕ2021
Το αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η προώθηση και ωρίμανση αποτελεσμάτων των έργων “SHARE 3D” και “Europeana Archaeology” σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα και στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος εργασίας του Τμήματος Ψηφιακής Επιμέλειας του ΙΠΣΥ.
Περιλαμβάνονται δράσεις υλοποίησης εξειδικευμένων επιδείξεων και προσαρμογής σε ειδικές περιπτώσεις χρήσης, παρουσιάσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, και ενέργειες προώθησης και καλλιέργειας νέων συνεργασιών
Status
Ολοκληρωμένο
Start Date
End Date
Type
Internal Project
Responsible
Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος