Συνάντηση με στόχο τη σύσταση άτυπης ομάδας εργασίας για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα

29-07-2019
ΕΚ "Αθηνά"

Η συνάντηση “Ανοικτή επιστήμη στην Ελλάδα: τα πρώτα βήματα” έλαβε χώρα τη Δευτέρα 22 Ιουλίου στον πολυχώρο Innovathens. Σκοπός της συνάντησης ήταν η σύσταση μιας άτυπης ομάδας εργασίας για την Ανοικτή Επιστήμη, η οποία θα υιοθετήσει μια bottom-up προσέγγιση για την ταυτοποίηση των προκλήσεων, τον συντονισμό των δράσεων, και την από κοινού εφαρμογή πολιτικών των εθνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ανοικτής Επιστήμης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
 
Στόχος της συνάντησης ήταν να παρουσιαστούν οι υφιστάμενες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και δράσεις Ανοικτής Επιστήμης, να καθοριστεί ένας κοινός οδικός χάρτης με μεσοπρόθεσμο στόχο τη συγγραφή και υιοθέτηση ιδρυματικών πολιτικών Ανοικτής Επιστήμης από εθνικούς φορείς/οργανισμούς, και να οριστούν τα μέλη της Ομάδας Εργασίας και οι διαδικασίες συντονισμού και λειτουργίας της. Η άτυπη ομάδα εργασίας θα αποτελείται από έναν έως δύο εκπροσώπους κάθε οργανισμού, οι οποίοι θα συμβάλλουν στη συγγραφή του κειμένου εθνικής στρατηγικής και των αντίστοιχων πολιτικών Ανοικτής Επιστήμης. Οι εκπρόσωποι θα παρευρίσκονται στις φυσικές συναντήσεις, και θα λειτουργούν ως liaison μεταξύ της ομάδας και του οργανισμού τους.
 
Η συνάντηση αποτελεί πρωτοβουλία του ΕΚ «Αθηνά», το οποίο ανέλαβε τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της ομάδας εργασίας στο πλαίσιο του έργου HELIX (Hellenic Data Service). Την πρωτοβουλία, η οποία θέτει ως ορόσημο το έτος 2020 ανακηρύσσοντάς το ως το έτος Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα, θα υποστηρίξει, επίσης, ο Δημόκριτος και οι Εθνικοί Κόμβοι του OpenAIRE και RDA στην Ελλάδα. Οι φορείς που δεσμεύτηκαν για τη συγγραφή και πιθανή υιοθέτηση της τελικής έκδοσης της πολιτικής Ανοικτής Επιστήμης εντάσσονται στις ευρύτερες κατηγορίες των Ερευνητικών Υποδομών, Ηλεκτρονικών Υποδομών, Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και πρωτοβουλιών που ασχολούνται με θέματα “ανοικτότητας”. Ενθαρρυντική ήταν η παρουσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, οι οποίοι παρευρέθηκαν στη συνάντηση ως παρατηρητές.
 
Αναλυτικά για τα ονόματα των φορέων που παρευρέθηκαν στη συνάντηση, τις ομιλίες και τις συζητήσεις που αναπτύχθηκαν, μεταβείτε εδώ.
 
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της συνάντησης εδώ.