Το όνομα Corallia εκφράζει τις αξίες που διέπουν τον οργανισμό, που αποτελεί ένα πλήρες «οικοσύστημα», όπως το κοράλλι. Η ταυτότητα του Corallia στηρίζεται στα ακόλουθα συνθετικά και φέρει τα παρακάτω εννοιολογικά χαρακτηριστικά:

Co: συν, Coral: κοράλλι, Core: πυρήνας, Rally και Co-Rally: συναγωνισμός, All: Όλοι, Allia, Alliance: Συμμαχία

Οικοσύστημα και συνεργατικότητα
συμπληρωματικοί οργανισμοί που συνεξελίσσονται αρμονικά

Ανάπτυξη και δυναμισμός
ζωντανή δομή που εξελίσσεται, αναδύεται και αναπτύσσεται δυναμικά

Ήρεμη δύναμη και συνανταγωνιστικότητα αντιστέκεται σταθερά στο κύμα και προστατεύει τη ζωή

Αισιοδοξία και καινοτομία
συμβολίζεται από το κοράλλινο χρώμα

Πολυκεντρικότητα και χαρακτήρας δικτύωσης
δηλώνει τον αλληλοϋποστηρικτικό, δικτυακό χαρακτήρα των Συνεργατικών Σχηματισμών