Από τα τέλη της δεκαετίας του ενενήντα είχε αρχίσει να διαφαίνεται η αναγκαιότητα αλλαγής του μοντέλου της ελληνικής οικονομίας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

To Corallia ιδρύθηκε ως μονάδα του Ερευνητικο Κέντρου Αθηνά το 2005 και αποτέλεσε τον πρώτο φορέα συστηματικής διαχείρισης και ανάπτυξης οικοσυστημάτων καινοτομίας στην Ελλάδα, βοήθησε να συνεργαστούν αρμονικά και συντονισμένα επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και επιχειρηματικοί άγγελοι και οι εθνικές και περιφερειακές αρχές με απτά αποτελέσματα στην απασχόληση, τις εξαγωγές, την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, τους αναπτυξιακούς οικονομικούς δείκτες και κυρίως στην ανάπτυξη υγειούς επιχειρηματικής κουλτούρας.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης του cluster Μικροηλεκτρονικής, με τη συμβολή και στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ξεκίνησε το 2006 και μέσα σε δέκα χρόνια πέτυχε θεαματικά αποτελέσματα σε δείκτες όπως κύκλος εργασιών, εξαγωγές, απασχόληση και προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Αξιοποιώντας αυτή την τεχνογνωσία, προχωρήσαμε το 2009 στην υποστήριξη του cluster Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών και το 2011 στην δημιουργία του cluster στις Ψυχαγωγικές Τεχνολογίες και Δημιουργικού Περιεχομένου τα οποία μέσα σε μόλις 5 χρόνια διακρίθηκαν επίσης για τις επιδόσεις τους και τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, εγκαθιδρύθηκε το 2007 το πρώτο Κέντρο Καινοτομίας στην Αθήνα (a1 innohub) ενώ ακολούθησε το 2011 το δεύτερο Κέντρο Καινοτομίας -αυτή τη φορά στη Δυτική Ελλάδα- και το 2014 το τρίτο Κέντρο a2-innohub πάλι στην Αθήνα.

Τέλος, το Corallia υλοποιεί πλεόν και πολλαπλές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της προώθησης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, και ιδιαίτερα δράσεις με στόχο την τόνωση της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας, με εξέχοντα παραδείγματα τo Πρόγραμμα egg – enter-grow-go σε συνεργασία με τη Eurobank, και το Πρόγραμμα Startab σε συνεργασία με το Prince’s Trust International.