To ΙΝ.ΒΙ.Σ είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα με στόχο τη βελτίωση της εθνικής οικονομίας και της δημόσιας ευημερίας. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την επίτευξη επιστημονικής αριστείας και με μια πληθώρα διαφορετικών συνεισφορών στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το ΙΝ.ΒΙ.Σ ενθαρρύνει την έρευνα που επιτυγχάνει αριστεία στην επιστήμη και την τεχνολογία, που υποστηρίζει την εκπαίδευση και την κοινωνική κατάρτιση, που επηρεάζει τη δημόσια πολιτική, που ωφελεί την κοινωνία και το περιβάλλον, που βοηθά τις εταιρείες να διαχειρίζονται καλύτερα ή να δημιουργούν νέα προϊόντα και που αυξάνει την απασχόληση συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη.
 
  
 
Ο κύριος πυλώνας του ερευνητικού αντικτύπου του ΙΝ.ΒΙ.Σ
 
Επιστήμη και Τεχνολογία
 
Το ΙΝ.ΒΙ.Σ υπήρξε κορυφαίος συντελεστής ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα των βιομηχανικών συστημάτων. Οι ερευνητές του διαδίδουν τα αποτελέσματά τους μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και διεθνή συνέδρια. Είναι σημαντικό ότι το ινστιτούτο δίνει μεγάλη έμφαση στα εφαρμοσμένα αποτελέσματα που αποδεικνύονται μέσω της ανάπτυξης πρωτοτύπων. Τα πρωτότυπά του χρησιμοποιούνται ως βάση για συνεργασία με εξωτερικούς οργανισμούς, σε προσπάθειες διάδοσης των αποτελεσμάτων και συμβολή σε προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες.
 
Με τα χρόνια, το ΙΝ.ΒΙ.Σ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 έργα που χρηματοδοτούνται από την Ελληνική Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ιδιωτικό τομέα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Τα έργα του χαρακτηρίζονται από ισχυρή συνεργασία με βιομηχανικούς εταίρους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, λόγω της εστίασης στα πρακτικά αποτελέσματα.
 
Το ISI δραστηριοποιείται σε διάφορες συνεργατικές προσπάθειες, κοινοπραξίες και πλατφόρμες. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας ARTEMIS και της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Κοινοπραξίας Πληροφορικής και Μαθηματικών (ERCIM).
 
Εκπαίδευση και κοινωνική κατάρτιση
 
Το ΙΝ.ΒΙ.Σ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, που περιλαμβάνει τακτική διδασκαλία σε οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επίβλεψη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, εκπαίδευση σε φοιτητές του προγράμματος Erasmus και σε μεγάλο αριθμό τεχνικών, μηχανικών και ερευνητών που απασχολούνται σε ερευνητικά έργα. Επιπλέον, έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει εκπαιδευτικές εφαρμογές σε διάφορα σχολεία της Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το ΙΝ.ΒΙ.Σ συνεργάζεται στενά με Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι σημαντικό ότι το ΙΝ.ΒΙ.Σ συμμετέχει σε έργα RISE του πλαισίου Marie-Sklodowska-Curie, προωθώντας αποσπάσεις επιστημόνων και ερευνητών μεταξύ εταιρειών και ΙΝ.ΒΙ.Σ.
 
Το ISI συμβάλλει στην κοινωνική εκπαίδευση μέσω της ενεργού συμμετοχής του σε εκθέσεις και ειδικές συνεδρίες σε γενικές δημόσιες εκδηλώσεις, όπως οι ετήσιες εκδηλώσεις του Φόρουμ Ανάπτυξης στην Πάτρα, η σειρά Night Researchers στην Πάτρα και Αθήνα, η σειρά μεταφοράς τεχνολογίας PatrasIQ στην Πάτρα και το Φεστιβάλ Επιστήμης της Πάτρας.
 
Δημόσια πολιτική
 
Το ΙΝ.ΒΙ.Σ δραστηριοποιείται στη διαμόρφωση της χάραξης πολιτικής. Σε περιφερειακό επίπεδο, το ΙΝ.ΒΙ.Σ είναι μέλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού AgriFood στη Δυτική Ελλάδα και μέλος του ACHAIA Development. Επιπλέον, το ΙΝ.ΒΙ.Σ ήταν μέλος της Ομάδας Εργασίας 3 «ICT & e-Goverment» στην πρωτοβουλία «Πάτρα: Μια έξυπνη πόλη» που διοργάνωσε ο Δήμος Πατρών, προκειμένου να σχεδιάσει την πολιτική του και να σχεδιάσει την εξέλιξη της Πάτρας σε μια σύγχρονη έξυπνη πόλη.
 
Σε εθνικό επίπεδο, το ΙΝ.ΒΙ.Σ έχει συνεργαστεί με δημόσιους οργανισμούς, όπως το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΚΕΜΕΑ) και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επηρεάζοντας τη στρατηγική και την πολιτική για την εθνική ασφάλεια. Επιπλέον, είναι ενεργός συνεργάτης του Υπουργείου Άμυνας στο σχεδιασμό βιομηχανικών συμβάντων για μια εθνική άσκηση ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΙΝ.ΒΙ.Σ πραγματοποίησε μια προοπτική άσκηση για τις ΤΠΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, για να συμβάλει στη διαμόρφωση εθνικών και περιφερειακών πολιτικών για τη χρήση των ΤΠΕ στην περιοχή (σχέδιο «FORSEE»). Ο πρώην διευθυντής του ΙΝ.ΒΙ.Σ και τωρινός επιστημονικός συνεργάτης είναι μέλος του επιστημονικού συμβουλίου ARTEMIS.
 
Το ΙΝ.ΒΙ.Σ έχει επηρεάσει επίσης την πολιτική σε διεθνές επίπεδο, καθώς ο πρώην διευθυντής του είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της IEEE Computer Society.
 
Κοινωνία και περιβάλλον
 
Το ISI εστιάζει στην Έρευνα & Ανάπτυξη σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στη βιομηχανία και σε άλλους τομείς της σύγχρονης ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, συμβάλλει ενεργά με τα αποτελέσματα Έρευνας & Ανάπτυξης στη διαμόρφωση της βιομηχανίας και της κοινωνίας του αύριο. Το έργο του συνέβαλε άμεσα στον τομέα της κατασκευής, των μεταφορών, της υγείας, της ασφάλειας και της σιγουριάς, των συστημάτων ισχύος και της διαχείρισης.
 
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους του ινστιτούτου. Το ΙΝ.ΒΙ.Σ επιδιώκει την εισαγωγή αποτελεσμάτων έρευνας που διευκολύνουν φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα και υπηρεσίες. Τα μοντέλα του για έξυπνο έλεγχο της ενέργειας οδηγούν σε μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα ή το φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργειας, καθώς και στη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των θερμικών σταθμών. Η έρευνα στον τομέα των έξυπνων δημόσιων κτιρίων οδηγεί σε μοντέλα και εφαρμογές για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε γενικές γραμμές, το ΙΝ.ΒΙ.Σ συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος των ατόμων άνθρακα και των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων με (i) αλλαγή της νοοτροπίας και προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης προς τη συλλογικότητα και τη βιωσιμότητα, (iii) επιτρέποντας την αντικατάσταση βιομηχανικών λειτουργιών και διαδικασιών από τους ψηφιακούς ομολόγους τους και (iv) προσφέροντας πολύτιμη συμβολή σε ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα.
 
Το έργο του ΙΝ.ΒΙ.Σ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ειδικά για βιομηχανικά συστήματα ελέγχου, το οποίο αντιμετωπίζει επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και αστοχίες στο ίδιο πλαίσιο, προάγει την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών, οδηγώντας σε ασφαλείς λειτουργίες που αποφεύγουν ατυχήματα, δυσλειτουργίες και κακόβουλες παρεμβάσεις και προστατεύουν το περιβάλλον και επιπλέον την ανθρώπινη ζωή .
 
Βιομηχανία και οικονομία
 
Η ΙΝ.ΒΙ.Σ στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ευελιξίας της ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω της καινοτομίας. Οι συνεισφορές του περιλαμβάνουν: α) ανεξάρτητη βοήθεια που παρέχεται σε εταιρείες στην Ελλάδα, στο πλαίσιο προγραμμάτων βιομηχανικής έρευνας, β) συνεργατικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα με εθνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, συμβάλλοντας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως ενσωματωμένα συστήματα, πληροφορίες και επικοινωνία τεχνολογίες, διαχείριση της υγείας, συστήματα παραγωγής, μεταφορά και ενέργεια, γ) έρευνα και ανάπτυξη που σχετίζεται με κυβερνοφυσικά συστήματα και το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των πραγμάτων, έναν παγκόσμιο δυναμικό τομέα που οδηγεί νέα παραδείγματα όπως οι έξυπνες πόλεις, και δ) ανάπτυξη μιας ασφαλούς αρχιτεκτονικής για Βιομηχανία για τη μετεγκατάσταση των παλαιών και ετερογενών υπηρεσιών, εφαρμογών, συστημάτων και συσκευών.
 
Το ΙΝ.ΒΙ.Σ καταβάλλει συνεχώς σημαντικές προσπάθειες για τη μείωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας, στοχεύοντας τη μεταφορά γνώσεων και τεχνολογικής τεχνογνωσίας στην τοπική και διεθνή βιομηχανία. Το ΙΝ.ΒΙ.Σ επικεντρώνεται στην άμεση συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας τα ερευνητικά του ευρήματα για τη βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων ή το σχεδιασμό νέων. Επιπλέον, η παρουσία του ΙΝ.ΒΙ.Σ σε μικτές ιδιωτικές εταιρείες-ερευνητικές κοινοπραξίες για την υλοποίηση χρηματοδότησης έργων Έρευνας & Ανάπτυξης παρέχει μια ευκαιρία για τον εντοπισμό των προβλημάτων των επιχειρήσεων και για την παροχή λύσεων με υπερσύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους. Το ινστιτούτο συμμετέχει σε αναπτυξιακές εταιρείες που προωθούν τη μεταφορά τεχνολογίας στη βιομηχανία, όπως η AgroFood Partnership της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η Achaia Development Agency S.A. (Τοπική Αυτοδιοίκηση).
 
Το ΙΝ.ΒΙ.Σ είναι ένας σημαντικός εργοδότης υψηλού επιπέδου προσωπικού, σε μια ευάλωτη περιοχή όπως η Δυτική Ελλάδα, που έχει παράσχει απασχόληση σε περισσότερες από 100 συνεργάτες.