Διευθυντής: Καθηγ. Χρυσόστομος Στύλιος
 
Επιστημονικό Συμβούλιο
 
Το επιστημονικό συμβούλιο του ΙΝΒΙΣ αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
  • Δρ. Άρης Λάλος (Διευθυντής Ερευνών, Πρόεδρος)
  • Δρ. Αθανάσιος Καλογεράς (Διευθυντής Ερευνών)
  • Δρ. Χρήστος Κουλαμάς (Διευθυντής Ερευνών)
  • Δρ Απόστολος Φούρναρης (Κύριος Ερευνητής)
  • Δρ. Γεώργιος Μυλωνάς (Κύριος Ερευνητής)
  • Δρ. Παναγιώτης Φούντας (Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας)
Οι δραστηριότητες του ΙΝΒΙΣ οργανώνονται σε ερευνητικά τμήματα, υποστηριζόμενα από διοικητικά γραφεία που βρίσκονται στην Πάτρα.