Το ΙΠΣΥ δραστηριοποιείται στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:
Επίσης, το ΙΠΣΥ κατέχει τεχνογνωσία και στις ακόλουθες περιοχές:

Ερευνητικές Δραστηριότητες

  • Research Infrastructures: μια ομάδα αυτόνομων, αλλά και συμπληρωματικών έργων, που έχουν ως στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση υπηρεσιών για την ενίσχυση της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας.
  • Πλατφόρμα GEOCROWD: Το geoblogging ως εργαλείο συλλογής εμπειριών του χρήστη και οργάνωσης στο χώρο και στο χρόνο εικόνων, ήχων, βίντεο και κειμένου.
  • GoNTogle: Ημι-αυτόματος σημασιολογικός χαρακτηρισμός εγγράφων και αναζήτηση με βάση οντολογικές επισημειώσεις.
  • DIANA microT και DIANA mirGen: εφαρμογές αποδοτικής διαχείρισης, επεξεργασίας και αναζήτησης δεδομένων Βιοεπιστημών.
  • Creative search: πλατφόρμα συλλογής και οργάνωσης επιστημονικού υλικού, βασισμένη στην ιδέα των χαρτών σκέψης (MindMaps).
  • ΜΟΨΕΑΣ: σύστημα αποθετηρίου για την επιμέλεια και την μακροπρόθεσμη διατήρηση ψηφιακών πόρων, βασισμένο στη χρήση προγραμμάτων ανοικτού λογισμικού.
  • GIS υπηρεσίες και αλγόριθμοι πλοήγησης και δυναμικής δρομολόγησης για οδικά δίκτυα.
  • WASabi: ένα πρωτοποριακό δικτυακό σύστημα καταγραφής και ανάλυσης πρακτικών εργασίας. Η υπάρχουσα υλοποίηση αφορά στη καταγραφή και ανάλυση των ερευνητικών πρακτικών στις ανθρωπιστικές επιστήμες. 
  • Προηγμένες υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης πληροφορίας από κοινωνικά δίκτυα.
  • OPACIAL: ένα σύστημα πρόσβασης σε καταλόγους βιβλιοθηκών το οποίο χρησιμοποιεί Web 2.0 τεχνολογίες και επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των χρηστών για τους πληροφοριακούς πόρους ενός καταλόγου, μέσω επισημειώσεων και υπομνηματισμών.