ΙΠΣΥ
Δημ:
26-05-2020
Λήξη:
30-06-2020
«GRAPES: Learning, processing and optimising shapes (GA 860843)» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: GRAPES032020
ΙΠΣΥ
Δημ:
19-03-2020
Λήξη:
30-10-2020
«ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΡΓΟ ΙΠΣΥ - Στρατηγικός σχεδιασμός και υποδομές ΙΠΣΥ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: Orizontio0119
ΙΠΣΥ
Δημ:
10-01-2019
Λήξη:
23-01-2019