Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
Eρευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 
Παράδεισος Αμαρουσίου 15125 
Τηλ: 210 687 5403 
e-mail: contact-imsi@athenarc.gr