Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης

Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης

ΓΛΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Status
Ενεργό
Start Date
End Date