Υπηρεσίες για την Ανοικτή Επιστήμη και το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα

12-12-2022
ΕΚ "Αθηνά"

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν ημερίδα για τη συντονισμένη συμμετοχή και συμβολή των εθνικών φορέων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στο EOSC.
Στην ημερίδα θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των Μελών της ΕΠΑΕ, καθώς και ερευνητές και μέλη ΔΕΠ των ερευνητικών οργανισμών και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας για να ενημερώσουν για τη συμβολή, τις υπηρεσίες και το έργο τους στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης.
 
Στόχοι της ημερίδας είναι η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας για την καλύτερη οργάνωση όλων των εθνικών φορέων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του EOSC, η ενημέρωση για νέες υπηρεσίες που εκείνοι αναπτύσσουν στο πλαίσιο του EOSC, και η ενδυνάμωση του ερευνητικού προσωπικού με καλές πρακτικές Ανοικτής Επιστήμης που έχουν άμεση εφαρμογή στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ορίζοντας Ευρώπη.

Η ημερίδα θα δομηθεί γύρω από δύο βασικούς άξονες:
Α’ Μέρος
Σύντομες παρουσιάσεις αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών έργων για την υλοποίηση και χρήση του EOSC και παρουσίαση οριζόντιων υπηρεσιών για την Ανοικτή Επιστήμη που έχουν υλοποιηθεί στην χώρα.
Β’ Μέρος
Παρουσιάσεις καλών πρακτικών και demos εργαλείων που βοηθούν στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην έρευνα και στη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες του Ορίζοντα Ευρώπη.

Η ημερίδα υποστηρίζεται από τον Εθνικό Κόμβο του OpenAIRE, το ευρωπαϊκό έργο RAISE (Research Analysis Identifier System) και την Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Επιστήμη – ΕΠΑΕ, στο πλαίσιο της συνεργασίας και υποστήριξης που προσφέρει το τελευταίο στην υιοθέτηση και υλοποίηση της Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα και στην ευθυγράμμιση με το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (EOSC – European Open Science Cloud).
Η εγγραφή και συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν. Για δηλώσεις συμμετοχής, μεταβείτε εδώ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο: openaire@athenarc.gr
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
12:00 – 12:20
Χαιρετισμοί
Καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, Πρύτανης ΑΠΘ Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Λία Ολλανδέζου, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - ΣΕΑΒ
12:20 – 12:35
EOSC Association – Ute Gusenheimer, Secretary General
12:35 – 12:45
EOSC Steering Board - Καθ. Γιάννης Ιωαννίδης, ΕΚΠΑ ? Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
12:45 – 13:00
Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα και συμμετοχή στο EOSC
               Σπύρος Αθανασίου, Πρόεδρος της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Επιστήμη
13:00 – 14:00
Το EOSC στην Ελλάδα μέσα από σχετικά ερευνητικά έργα
14:00 – 15:00
Διάλειμμα – Γεύμα
15:00 – 16:00
Υπηρεσίες για την Ανοικτή Επιστήμη
  • Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις - Ηλιάνα Αρακά, ΣΕΑΒ
  • Διαχείριση Ανοικτών και F.A.I.R. Ερευνητικών Δεδομένων - Έλλη Παπαδοπούλου, ΑΘΗΝΑ
  • Ερευνητικό Λογισμικό - Φώτης Ψωμόπουλος, ΕΚΕΤΑ
16:00 – 17:00
Συζήτηση

Κατεβάστε το πρόγραμμα (.pdf) εδώ.