Ζωντανό εργαστήριο ανάπτυξης αγροτικών τεχνολογιών από το έργο DESIRA

«Ψηφιακές τεχνολογίες στην υπηρεσία του τοπικού οίνου ΠΟΠ Γουμένισσα: Τα επόμενα βήματα»

13-05-2022
ΕΚ "Αθηνά"

Το ΕΚ «Αθηνά» ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου DESIRA, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και ο Συνεργατικός Σχηματισμός InoFA συνδιοργανώνουν στις 13 Μαΐου το ζωντανό εργαστήριο ανάπτυξης αγροτικών τεχνολογιών «Ψηφιακές τεχνολογίες στην υπηρεσία του τοπικού οίνου ΠΟΠ Γουμένισσα: Τα επόμενα βήματα», στη Γουμένισσα-Κιλκίς, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε Κιλκίς και της Ομάδας Παραγωγών «Εύφορη Γη».
 
Κατά τη διάρκεια του workshop, όπου θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιος Γεωργαντάς, θα αναδειχθεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην υποστήριξη καλλιεργητών και στην ενδυνάμωση της θέσης τους στην παραγωγική αλυσίδα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση με όλους τους  εμπλεκόμενους για τα χαρακτηριστικά που θα ήθελαν να έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες που θα ήταν υποστηρικτικές στη δουλειά τους και θα αποτυπωθούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις, μέσα σε ένα περιβάλλον συν-διαμόρφωσης.
 
Η ομάδα από το ΕΚ «Αθηνά» θα παρουσιάσει εν συντομία τους στόχους του έργου DESIRA: ανάλυση του αντίκτυπου που έχει η ψηφιοποίηση σε αγροτικές περιοχές και κοινότητες της Ευρώπης, συζήτηση για τους τρόπους μέσα από τους οποίους οι τεχνολογικές λύσεις μπορούν να υιοθετηθούν προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων και να οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς η διαδικασία αυτή να αφήνει ανθρώπους ή και ομάδες εκτός, και τέλος δημιουργία (αδρών) σενάρια για το μέλλον επιλεγμένων αγροτικών περιοχών της Ευρώπης και το πώς θα είναι το 2031.
 
Θα γίνει επίδειξη τέλος, του εργαλείου αναζήτησης τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών για τον γεωργικό, τον δασικό και τον αγροτικό τομέα, Gnomee.
 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε αμπελοκαλλιεργητές και παραγωγούς κρασιού από την ευρύτερη περιοχή, παρόχους τεχνολογικών λύσεων, διαμορφωτές στρατηγικής, παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα, εκπροσώπους σχετικών παραγωγικών φορέων, καθώς και εκπροσώπους σχετικών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το εργαστήριο δεν είναι ανοικτό για το ευρύ κοινό και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν λάβει σχετική πρόσκληση.   

Δείτε το πρόγραμμα του workshop.