Νέα Καταληκτική Ημερομηνία: Εκλογή κριτών για την αξιολόγηση υποψηφίων για θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικών Συστημάτων (ΙΠΣΥ)

Μαρούσι, 01/03/2021 
                               Αρ. πρωτ: 600 
 
Ανακοίνωση διενέργειας εκλογής κριτών για την αξιολόγηση υποψηφίων για θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ε.Κ. «Αθηνά» - Νέα Καταληκτική Ημερομηνία 
 
 
Σε συνέχεια της από 26/02/2021 ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 537 ορίζεται νέα ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για την Ειδική Επιτροπή Κριτών για την θέση του Διευθυντή ΙΠΣΥ η Τετάρτη, 03/03/2021 στις 13.00. 
 
Η υποβολή γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση stavrina@athenarc.gr
 
Η διαδικασία εκλογής θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 8/3/2021. 
 
 
Για το Ε.Κ. «Αθηνά» 
 
 
 
Βασίλειος Κατσούρος 
Αντιπρόεδρος ΔΣ και 
εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή

Ινστ./Μον.:
ΙΠΣΥ
Δημοσίευση:
01-03-2021
Λήξη:
03-03-2021