Συμβάσεις με επιστημονικούς εκδότες

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) παρακολουθεί στενά τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τον COVID-19 και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα προκειμένου να υποστηρίξει το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές. Ο ΣΕΑΒ, επίσης, ανακοίνωσε τους επιστημονικούς εκδότες οι οποίοι καθιστούν το περιεχόμενό τους ανοικτό λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID-19.