Πρόσκληση σε webinar "Διαλειτουργικότητα στο EOSC: εφαρμογή των οδηγιών του OpenAIRE για τα αποθετήρια"

11-06-2020
ΕΚ "Αθηνά"

Οι Εθνικοί Κόμβοι Ανοικτής Πρόσβασης σε Ελλάδα και Κύπρο συνεχίζουν την ενημέρωση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για σημαντικές πτυχές που αφορούν την Ανοικτή Επιστήμη οργανώνοντας επίκαιρα διαδικτυακά σεμινάρια. Το παρόν webinar αφορά στην ενσωμάτωση καλών πρακτικών και στη συμμόρφωση ιδρυματικών και θεματικών αποθετηρίων για επιστημονικές δημοσιεύσεις και για ερευνητικά δεδομένα, με πρότυπα που επιτυγχάνουν την αποτελεσματική και χωρίς απώλειες ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ετερογενή συστημάτων. Το webinar πραγματοποιείται σε συνεργασία με το NI4OS-Europe, ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υποστηρίζει την ανάπτυξη εθνικών πρωτοβουλιών για την Ανοικτή Επιστήμη, καθώς και τη διασύνδεση εθνικών υποδομών και υπηρεσιών με το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης - EOSC (European Open Science Cloud).
 
Πότε; Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020
Ώρα; 11.00π.μ - 12.00μ.μ
 
Γλώσσα παρακολούθησης: Ελληνικά
Κοινό: Διαχειριστές αποθετηρίων
 
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι την παρουσίαση του συγκεκριμένου webinar έχουν αναλάβει οι Αντώνης Λεμπέσης και Στεφανία Μάρτζιου, επιστημονικοί συνεργάτες στο Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” και μέλη της τεχνικής ομάδας του OpenAIRE.
 
Μεγάλο ενδιαφέρον για την Ανοικτή Επιστήμη παρουσιάζει η πρόσβαση σε επιστημονικά αποτελέσματα που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονικές υποδομές, όπως είναι τα αποθετήρια. Η ύπαρξη πολιτικών περιεχομένου, μεταδεδομένων, απόθεσης, διατήρησης κλπ, καθώς και η εφαρμογή παγκόσμιων προτύπων είναι ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, την ανιχνευσιμότητα και την επαναχρησιμοποίηση των επιστημονικών αποτελεσμάτων. Τελευταία, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη τόσο για τα δεδομένα όσο και για τις υποδομές/ υπηρεσίες που παράγουν, διανέμουν και διατηρούν δεδομένα, να ακολουθούν τις FAIR αρχές. Η ετερογένεια των δεδομένων δύναται να επηρεάσει και να αποτελέσει εμπόδιο στη διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων. Τη λύση σε αυτήν την πρόκληση προσφέρει εδώ και 10 χρόνια το OpenAIRE μέσα από εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες υποστηρίζονται στο πλαίσιο των NI4OS-Europe και EOSC.
 
Σκοπός του webinar είναι να παρουσιαστούν σε διαχειριστές αποθετηρίων:
  • Οδηγίες του OpenAIRE που αφορούν μεταδεδομένα για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας
  • Validator: υπηρεσία αξιολόγησης διαλειτουργικότητας
  • Repository Dashboard: επιπλέον λειτουργίες για αποθετήρια
Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το webinar “Διαλειτουργικότητα στο EOSC: εφαρμογή των Οδηγιών του OpenAIRE για αποθετήρια”, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής (εδώ).
 
Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα παρακολούθησης θα αποσταλεί μια μέρα πριν την πραγματοποίηση του webinar σε όσες/ους έχουν δηλώσει συμμετοχή.
 
Mε τη λήξη του webinar θα διαμοιραστούν σε όλους τα αρχεία της παρουσίασης και η βιντεοσκόπηση.
 
Για ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
      - Ελλάδα openaire@athena-innovation.gr
      - Κύπρος openaire-cy@ucy.ac.cy