H μάθηση αποκτά νέο χαρακτήρα: 4 εκπαιδευτικές δράσεις για την πλατφόρμα slidewiki.org

29-06-2018

Το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" ανακοινώνει την έναρξη τεσσάρων πιλοτικών δράσεων για τη δοκιμαστική χρήση και αξιολόγηση της πλατφόρμας slidewiki.org. Οι δράσεις χρηματοδοτούνται από το ερευνητικό πρόγραμμα “SlideWiki: Large-scale pilots for collaborative OpenCourseWare authoring, multiplatform delivery and learning analytics” στο πλαίσιο του Ορίζοντα2020 (H2020), του μεγαλύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, στο οποίο συμμετέχει το ΕΚ "Αθηνά".
 
Η πλατφόρμα SlideWiki υποστηρίζει τη συνεργατική δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στο πνεύμα και τη φιλοσοφία της Wikipedia. Παρέχει δηλαδή εκπαιδευτικό υλικό  διαδικτυακό, πολυγλωσσικό, ανοικτού περιεχομένου και εξελισσόμενο στη βάση συνεργασίας και εθελοντικής προσφοράς των μελών της πλατφόρμας. Επίσης, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αναλυτικής δεδομένων για την επεξεργασία και ανάλυση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων στo πλαίσιo της πλατφόρμας, με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την εξατομικευμένη διανομή εκπαιδευτικού υλικού. Στην πλατφόρμα δραστηριοποιούνται ήδη εκπαιδευτικές κοινότητες από πολλές χώρες και όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 
 
Οι πιλοτικές δράσεις που επιλέχθηκαν, και παρουσιάζονται σύντομα στη συνέχεια, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες διαφορετικών χαρακτηριστικών, τόσο από πλευράς του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού (εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές) αλλά και από πλευράς υλικού και στόχων εκπαίδευσης. 
 
“Ομαδοσυνεργατικά σχεδιάζουμε ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια στο Slidewiki”.
Η δράση θα εκτελεστεί στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) υπό την καθοδήγηση της Κυπαρισσίας Παπανικολάου, Αναπλ. Καθηγήτριας ΑΣΠΑΙΤΕ και υπεύθυνης του εργαστηρίου ‘Εκπαίδευση από Απόσταση με Ψηφιακές Τεχνολογίες’. Η πλατφόρμα Slidewiki θα αξιοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 150 φοιτητές Εκπαιδευτικούς Μηχανολόγους Μηχανικούς και Εκπαιδευτικούς Πολιτικούς Μηχανικούς στο πλαίσιο μαθημάτων Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές-υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα εργαστούν ομαδοσυνεργατικά προκειμένου να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά σενάρια εμπλουτισμένα με ψηφιακά εργαλεία όπως Web 2.0 και διαδικτυακές πηγές. Η πρόταση στοχεύει στη μελέτη της ευχρηστίας και της δυναμικής του Slidewiki στην υποστήριξη της συνεργασίας κατά την ανάπτυξη ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου.
 
“Εκπαίδευση για όλους”
Η δράση θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπό την καθοδήγηση της Εργίνας Καβαλλιεράτου, Αναπλ. Καθηγήτριας Παν. Αιγαίου και υπεύθυνης της ομάδας AegeanRobotics. Η πρόθεση της δράσης είναι να καταστήσει πραγματικότητα τον τίτλο “να παρέχουμε εκπαίδευση στον καθένα!” Ο "καθένας" περιλαμβάνει οποιαδήποτε ηλικία, οποιοδήποτε φύλο, ανεξάρτητα από τόπο ή ικανότητα. Στόχος είναι η παροχή εκπαίδευσης κατάλληλης για οποιοδήποτε επίπεδο. Η πρόταση περιλαμβάνει περισσότερες από 100 παρουσιάσεις για διαφορετικά επίπεδα γνώσης και ικανότητας, καθώς υπάρχουν πολλές απομονωμένες περιοχές που καθιστούν την εκπαίδευση δύσκολη, ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 
“SLIDEWIKI & προσβασιμότητα”
Η δράση θα εκτελεστεί στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ υπό την καθοδήγηση του Τάκη Σιαμπάνη, υπεύθυνου του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Η δράση έχει διττό ρόλο. Καταρχάς θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή εύκολης-ανάγνωσης (easy-to-read) πάνω στην βασική χρήση υπολογιστών. Το υλικό αυτό θα απευθύνεται σε ανθρώπους ανεξαρτήτως δεξιοτήτων, δηλαδή με νοητική αναπηρία ή και ανθρώπους του τυπικού πληθυσμού. Δεύτερον, σε συνεργασία με ανθρώπους με νοητική αναπηρία θα γίνει η μελέτη της ευχρηστίας και προσβασιμότητας της πλατφόρμας SlideWiki με στόχο την παροχή προτάσεων βελτίωσης, ώστε η πλατφόρμα να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο κυρίως στην ειδική αγωγή, αλλά και στον ευρύτερο πληθυσμό που αναζητά γνώση στο αντικείμενο.
 
“To SlideWiki ως ανοικτή πλατφόρμα συνεργασίας και μάθησης”.
Η δράση θα εκτελεστεί στον οργανισμό ΥΝΤΕΡΝΕΤ.ORG, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Γενεύης (Τμήμα Πληροφορικής και Επιχειρήσεων) υπό την καθοδήγηση τoυ Θανάση Πρίφτη, υπεύθυνου των δράσεων έρευνας και εκπαίδευσης του ΥΝΤΕΡΝΕΤ.ORG. Η βασική ιδέα της δράσης είναι η χρήση του SlideWiki για τη διευκόλυνση της παραγωγής ανοικτού περιεχομένου, μέσα από τη δημιουργία μικρών ομάδων εργασίας. Η χρήση αυτή εντοπίζεται τόσο σε επίπεδο πανεπιστημίου (μαθήματα εξαμήνου) όσο και σε επίπεδο δράσεων του οργανισμού γύρω απο την ανοικτότητα και τις νέες τεχνολογίες.
 
Οι δράσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν το Νοέμβριο του 2018, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο έργο SlideWiki να εντάξει τα αποτελέσματά τους στον μεγάλο χάρτη πιλοτικών δράσεων που ήδη εκτελούνται από  το έργο μέχρι και τη λήξη του στο τέλος του έτους.