Το ΕΚ «Αθηνά» στο 3ο Ετήσιο STI Forum των Ηνωμένων Εθνών, Νέα Υόρκη, 5-6 Ιουνίου 2018

25-06-2018
ΕΚ "Αθηνά"

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» συμμετείχε στο Hub Καινοτομίας του τρίτου Ετήσιου Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία σχετικά με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης STI Forum που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 5 και 6 Ιουνίου 2018. Το Το φόρουμ συγκλήθηκε πό τον Πρόεδρο του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβούλιου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC), με την υποστήριξη της 10μελούς Συμβουλευτικής Ομάδας και της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs).
 
Τη φετινή χρονιά διερευνώνται ειδικότερα 6 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θεσπίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και θα εξεταστούν σε βάθος στο ερχόμενο High Level Political Forum – HLPF (9-18 Ιουλίου 2018, Νέα Υόρκη) με θέμα «Μετασχηματισμός προς βιώσιμες και ανθεκτικές κοινωνίες».
 
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» συμμετείχε παρουσιάζοντας, μέσα από τρία posters, ξεχωριστές ερευνητικές πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στους ειδικότερους στόχους της φετινής χρονιάς. Πιο αναλυτικά, το πρώτο poster αφορούσε το MERMAID, ένα διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση υπεράκτιων πλατφορμών πολλαπλών χρήσεων, το δεύτερο αφορούσε το Bluebdrige, έργο ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών στον πυλώνα της «Γαλάζιας Οικονομίας» (Blue Economy) για την υποβοήθηση των υδατοκαλλιεργητών στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων, και το τρίτο παρουσίαζε το CAPSELLA, ένα έργο για τη βελτίωση των αστικών συστημάτων διατροφής και των μοντέλων κατανάλωσης μέσω ανοικτών δεδομένων.
 
Κατά τη διάρκεια του STI Forum, οι ερευνητές του ΕΚ «Αθηνά» είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρία με αντίστοιχους φορείς από όλον τον κόσμο και να διερευνήσουν πιθανές συνέργειες.
 
Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μια παγκόσμια δέσμευση για την εξάλειψη της φτώχειας, για την προστασία του πλανήτη και για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας των ανθρώπων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες: https://sustainabledevelopment.un.org/