ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Προηγμένο Διαδραστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φυσιολογικών Λειτουργιών Ασθενούς με χρήση Φορητών Ενσωματωμένων Συσκευών
Status
Ολοκληρωμένο
Start Date
End Date