Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (CLIMPACT)

Climpact II

Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (CLIMPACT)
Το «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της - CLIMPACT» είναι μια διεπιστημονική κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η πλειονότητα των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας που σχετίζονται με το θέμα της Κλιματικής Αλλαγής και των συναρτώμενων με αυτή κλιματικών κινδύνων και φυσικών καταστροφών.
Η Πολιτεία σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς της χώρας, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις που επιβάλλει η κλιματική κρίση και η ζώσα εμπειρία των τελευταίων ετών έχει θέσει ως μείζονα στόχο τη μελέτη του φαινομένου και των αποτελεσμάτων της ΚΑ και των συναρτώμενων με αυτή φυσικών καταστροφών και κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, αλλά και την ανάγκη για ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και σχετικών υπηρεσιών. Για την αποτελεσματική εκπλήρωση αυτού του στόχου οργανώθηκε από το 2017 με πρωτοβουλία του ΕΑΑ και του τομέα έρευνας του τότε ονομαζόμενου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και χρηματοδοτήθηκε στο τέλος του 2019 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ΓΓΕΚ η εμβληματική πρωτοβουλία «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της».
Status
Active
Start Date
End Date
Type
National
Responsible
Yannis Ioannidis
Partners
 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΙΕΠΒΑ & ΙΑΑΔΕΤ (ΕΑΑ, Συντονισμός)
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήματα Φυσικής & Γεωλογίας (ΑΠΘ)
 • Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας (ΚΕΦΑΚ)
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ, τμήματα Φυσικής & Γεωλογίας)
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ-Δ)
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΕΠΕΧΗΔΙ (ΠΚ)
 • Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠολΚ)
 • Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)