Europeana Archaeology

Europeana Archaeology

Europeana Archaeology
Το έργο περιλαμβάνει τη συλλογή, συσσώρευση και εμπλουτισμό περιεχομένου που σχετίζεται με Αρχαιολογία και το οποίο θα αποσταλεί στη Europeana. Κύριος στόχος του έργου είναι τόσο η συλλογή υλικού υψηλής ποιότητας όσο και η αύξηση της ποιότητας του υφιστάμενου περιεχομένου του δικτύου CARARE το οποίο διαθέτει η Europeana.
Status
Completed
Start Date
End Date
Type
European
Responsible
Dimitris Gavrilis
Partners
Vilnius University
Athena RC
Data Archiving and Networked Services
Koninklijke Musea Voor Kunst en Geschiedenis
Università di Bologna
Universidad de Jaén (IUIAI)
Institutul Naţional al Patrimoniului (INP)
Technologiko Panepistimo Kyprou (CUT)
Muzej za umjetnost i obrt (MUO)
Georg-August-Universitaet Goettingen (UGOE)
2Culture Associates
Lunidα
Stiftung Preussischer Kulturbesitz (SPK)
Ιnstituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU)