Δράσεις Δικτύωσης και Ενημέρωσης

wNET

Δράσεις Δικτύωσης και Ενημέρωσης
Στη δράση θα πραγματοποιηθεί παρακολούθηση:
  • επιστημονικών συνεδρίων για ενημέρωση σχετικά με τις ερευνητικές τάσεις στο χώρο της διαχείρισης δεδομένων, ή/και
  • δράσεων ενημέρωσης Προγραμμάτων Εργασίας H2020, όπως για παράδειγμα info days, brokering events κλπ με στόχο την καλύτερη προετοιμασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο H2020.
Status
Completed
Start Date
End Date
Type
Internal Project
Responsible
Theodore Dalamagas