Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN

Digital Landscape

Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάλυση των τρεχουσών τάσεων και δυνατοτήτων ψηφιακής εργασίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα σε συντονισμό με τα ανάλογα δρώμενα στις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN και η υποστήριξη της εμπέδωσης των ψηφιακών τρόπων εργασίας και της διείσδυσης αυτών στις ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αξιοποιώντας υπηρεσίες της Εθνικής Υποδομής για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και τις συνέργειες αυτής με τις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN.
Status
Active
Start Date
End Date
Type
National
Responsible
Partners
Ακαδημία Αθηνών (ΑΑ)
ΕΚ Αθηνά (ΙΕΛ, ΙΠΣΥ)