Η Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης (Μονάδα ΡΑΑ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» ιδρύθηκε το 2009. Είναι μια ερευνητική μονάδα με οριζόντια και πολύπλευρη δράση για επεξεργασία και μοντελοποίηση πληροφορίας. Οι στόχοι της είναι να προωθήσει και να διατηρήσει βασική έρευνα σε θεωρητικά και εφαρμοσμένα προβλήματα των οποίων η θεμελίωση έγκειται στην τομή διαφόρων πεδίων της τεχνολογίας και των εφαρμοσμένων επιστημών όπως ρομποτική, πληροφορική, επικοινωνίες και γνωσιακά συστήματα.

Έμφαση δίνεται σε θεωρητικά και αλγοριθμικά προβλήματα, καθώς και σε καινοτομικές διεπιστημονικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών ρομποτικής αντίληψης, ρομποτικής αλληλεπίδρασης, επεξεργασίας σήματος, υπολογιστικής όρασης, επικοινωνίας λόγου, μηχανικής μάθησης, στατιστικής επεξεργασίας και μοντελοποίησης, και γνωσιακής μοντελοποίησης πληροφοριών από ανθρώπους και υπολογιστές.