Επικοινωνία 

Έφη Σαλωμίδη
Email: efi@athenarc.gr
Τηλ.:210 687 5311
 
Δρ Παναγιώτης Μαχαίρας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Email: macheras@athenarc.gr