Οι δραστηριότητες του ΙΝ.ΒΙ.Σ οργανώνονται σε πέντε κύρια ερευνητικά τμήματα, υποστηριζόμενα από διοικητικά γραφεία που βρίσκονται στην Πάτρα της Ελλάδας. Μια σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων κάθε Τμήματος του Ινστιτούτου παρέχεται στις παρακάτω ενότητες.
 
Τμήμα Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής
 
Το τμήμα Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής διεξάγει έρευνα σε βασικά θέματα βιομηχανικών συστημάτων. Αυτά είναι: μοντελοποίηση και έλεγχος βιομηχανικών ρομπότ, μοντελοποίηση και έλεγχος κινητών ρομπότ και αυτόνομων οχημάτων, μοντελοποίηση και έλεγχος μηχατρονικών συστημάτων, μοντελοποίηση και έλεγχος συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου, μη γραμμικό φιλτράρισμα και συγχώνευση πολλών αισθητήρων, εντοπισμός/απομόνωση σφαλμάτων , βελτιστοποίηση και μηχανική ευφυΐα για βιομηχανική παραγωγή.
 
Τμήμα Ενσωματωμένα Συστημάτα και Δίκτυα Πραγματικού Χρόνου
 
Το τμήμα Ενσωματωμένων Συστημάτων και Δικτύων Πραγματικού Χρόνου διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε διάφορους κλάδους, καλύπτοντας οριζόντιες διαστάσεις τεχνολογίας (αρχιτεκτονικές υλικού και λογισμικού, τεχνολογίες ενσύρματων / ασύρματων δικτύων, διαλειτουργικότητα, απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, μεσαίο λογισμικό & εργαλεία), καθώς και κάθετες, συγκεκριμένες διαστάσεις του τομέα εφαρμογών (εξαρτήματα και συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού και συντήρησης, μεταφορές, υγεία και ευεξία).
 
Τμήμα Συστημάτων Παραγωγής, Διαδικασίες και Διαλειτουργικότητα Επιχειρήσεων
 
Το τμήμα Συστημάτων Παραγωγής, Διαδικασιών και Επιχειρησιακής Διαλειτουργικότητας διεξάγει βασική, εφαρμοσμένη έρευνα και διερευνητική ανάπτυξη σχετικά με ευέλικτα, προσαρμοστικά και έξυπνα συστήματα παραγωγής, επιχειρηματική μοντελοποίηση για διαλειτουργικότητα, ενδοεπιχειρησιακή ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα, διεπιχειρησιακή διαλειτουργικότητα, ολοκλήρωση του Μελλοντικού Διαδικτύου και Τεχνολογίες Internet of Every Things, συνεργατική επιχείρηση και συνεργατική κατασκευή, συνεργατικές δικτυωμένες επιχειρήσεις, εικονική επιχείρηση, ψηφιακή και αισθητήρια επιχείρηση.
 
Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρήσεων
 
Το τμήμα Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, εστιάζοντας κυρίως σε τεχνολογίες αιχμής για βιομηχανικές δραστηριότητες / επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Ένας δευτερεύων στόχος είναι η επέκταση της έρευνάς της στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων για εφαρμογές και λύσεις στη βιομηχανία παραγωγής απαιτώντας διαχειριστικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και γενικά στη διαχείριση της αγοράς εμπορευμάτων και ενεργειακών πόρων που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία. Προς το παρόν, το τμήμα εστιάζει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Τμήμα Ασφάλειας και Προστασίας Συστημάτων, Δικτύων και Υποδομών
 
Το τμήμα Ασφάλειας & Προστασίας Συστημάτων, Δικτύων & Υποδομών εκτελεί βασική και εφαρμοσμένη Έρευνα & Ανάπτυξη στην ασφάλεια, καλύπτοντας όλους τους τομείς εφαρμογών, που κυμαίνονται από συστήματα τηλεπικοινωνιών και υπολογιστών έως την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, μεταφορών και χώρων. Παρόλο που το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει μια άκαμπτη δομή, με την πάροδο των ετών, έχουν αναπτυχθεί πολλές διατμηματικές δραστηριότητες που δημιουργούν διάφορες συνεργασίες μεταξύ μεμονωμένων ερευνητικών ομάδων.