Καινοτόμοι Συνεργατικοί Σχηματισμοί (Clusters)

Τo Corallia ως ο πρώτος φορέας συστηματικής διαχείρισης και ανάπτυξης οικοσυστημάτων καινοτομίας στην Ελλάδα, έχει βοηθήσει να συνεργαστούν αρμονικά και συντονισμένα επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και επιχειρηματικοί άγγελοι, εθνικές και περιφερειακές αρχές. Έχει ιδρύσει 3 clusters με περισσότερα από 175 μέλη-το mi-Cluster (cluster Μικροηλεκτρονικής), το si-Cluster (cluster Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών) και το gi-Cluster (cluster στις Ψυχαγωγικές Τεχνολογίες και Δημιουργικού Περιεχομένου.

Κέντρα Καινοτομίας (Innovation Hubs)

To Corallia διαχειρίζεται Κέντρα Καινοτομίας μεταξύ των οποίων το a2-innohub στο Μαρούσι και έχει εγκαθιδρύσει δύο ακόμα Κέντρα με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ένα στην Αθήνα (a1-innohub) και ένα στην Πάτρα (π1-innohub), ενώ έχει λάβει την πιστοποίηση από το δίκτυο EBN EU|BIC to 2014.

Προγράμματα Επιχειρηματικότητας

Υλοποιούμε πολλαπλές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της προώθησης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, και ιδιαίτερα δράσεις με στόχο την τόνωση της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας, με εξέχοντα παραδείγματα το egg – enter-grow-go σε συνεργασία με τη Eurobank, και το Πρόγραμμα Startab σε συνεργασία με το Prince’s Trust International.

Διεθνείς συνεργασίες

Καλλιεργούμε εντατικά ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες με απώτερο στόχο τη δικτύωση και διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στις κύριες αγορές τους, αλλά και τη δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας μεταξύ διαφορετικών κλάδων της Ελληνικής οικονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: η χρήση λύσεων που παρέχονται από τα λεγόμενα Small Flying Objects (όπως drones και μικροδορυφόροι) σε συνδυασμό με τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, ανάλυση δεδομένων, νανοτεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη και συναφείς εφαρμογές για την ανάπτυξη καινοτόμων και διεθνώς ανταγωνιστικών υπηρεσιών και προϊόντων για κλάδους όπως η Αγροδιατροφή, το Περιβάλλον, οι Δημιουργικές Βιομηχανίες, η Άμυνα, η Γαλάζια Ανάπτυξη