Athena Research Center at the First Automation & Robotics Exhibition

Visit our stand A14a at the Athens Metropolitan Expo

12-04-2024

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, συμμετέχει στην 1η Έκθεση Αυτοματισμού & Ρομποτικής στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας μια σειρά από καινοτόμες τεχνολογίες. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Athens Metropolitan Expo από τις 12 έως τις 14 Απριλίου 2024, επιδιώκοντας να αναδείξει τις προοπτικές των κλάδων αυτοματισμού και ρομποτικής.

Η συμμετοχή του Αθηνά, στο Περίπτερο Α14, θα περιλαμβάνει παρουσίαση καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ευρύ φάσμα της εφαρμογής τεχνολογιών αυτοματισμού, ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης και ευφυών συστημάτων στη βιομηχανία, την καθημερινή ζωή και την επιστήμη. Η Έκθεση Αυτοματισμού & Ρομποτικής αναμένεται να γίνει σημείο συνάντησης για την ερευνητική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική κοινότητα, παρέχοντας μια μοναδική ευκαιρία για ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, τα νέα προϊόντα και τις high-end λύσεις στον τομέα του αυτοματισμού και της ρομποτικής.

Τι θα δείτε:

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - AR/VR στον Πολιτισμό

Η πλατφόρμα PREMIERE στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των τεχνών του θεάματος, με επίκεντρο τον χορό και το θέατρο, χρησιμοποιώντας προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες για την υποστήριξη ολόκληρου του κύκλου ζωής των παραστάσεων, από την παραγωγή και την επιμέλειά τους τόσο από ερασιτέχνες όσο και από επαγγελματίες, έως την παράδοση και την κατανόησή τους από το κοινό, καθώς και την ανάλυση και ερμηνεία τους από μελετητές της τέχνης. Ως αποτέλεσμα, το PREMIERE συμβάλλει:
1. Στην διεύρυνση της προσβασιμότητας σε κοινό που δεν μπορεί να παρακολουθήσει ζωντανές παραστάσεις λόγω φυσικής απόστασης (κοινό σε απομακρυσμένες περιοχές όπως νησιά ή χωριά, διεθνές κοινό), λόγους υγείας (π.χ. γήρας, μειωμένη κινητικότητα) ή οικονομικούς λόγους .
 
2. Στην ενίσχυση της κατανόησης νέων και αρχειακών παραστάσεων από κοινό με διαφορετικό πολιτιστικό, κοινωνικό, ιστορικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο.
 
3. Στον εμπλουτισμό της δημιουργικής διαδικασίας προσθέτοντας νέα στοιχεία, διαστάσεις και δυνατότητες, που προσφέρονται από προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, επιτρέποντας παράλληλα τη διεθνή (και επομένως διαπολιτισμική) συνεργασία.
 
4. Στην αύξηση της προβολής των παραστάσεων υποστηρίζοντας τόσο τους θεατές στην αναζήτηση σχετικού περιεχομένου όσο και τους παραγωγούς/επιμελητές στην επικοινωνία της δουλειάς τους σε πιο σχετικό κοινό.

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Ψηφιακό Δίδυμο

Το Ψηφιακό Δίδυμο (Digital Twin) είναι η εικονική αναπαράσταση οντοτήτων (entities) του πραγματικού κόσμου (συσκευές ή μηχανές) και διεργασιών (processes), η οποία έχει συγχρονιστεί μαζί τους με μια καθορισμένη πιστότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση προσομοιώσεων και τη συλλογή δεδομένων στο σύστημα χωρίς να εκτελούνται πραγματικά πειράματα. Τα δεδομένα από προσομοιώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συναχθούν διάφορα συμπεράσματα σχετικά με την πραγματική συμπεριφορά της οντότητας, όπως ο υπολογισμός της διάρκειας ζωής της οντότητας, η μέγιστη παραγωγική της ικανότητα, η βέλτιστη θέση εντός του βιομηχανικού χώρου κ.λπ. Επιπλέον, το Ψηφιακό Δίδυμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με την πραγματική οντότητα, για να επεκτείνει τις δυνατότητές της κατά τη λειτουργία. Μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως μέσο οπτικοποίησης της οντότητας, προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία της τόσο για τους μηχανικούς όσο και για το ευρύτερο κοινό.

Κυβερνοφυσικά Συστήματα & Ψηφιακά Δίδυμα σε Έξυπνα Κτήρια

Η υποστήριξη των ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του φυσικού συστήματος και του Ψηφιακού του Διδύμου αποτελεί ουσιαστικά τμήμα ενός κυβερνοφυσικού συστήματος. Δικτυωμένα ενσωματωμένα συστήματα, συστήματα πραγματικού χρόνου και σύγχρονες ΙοΤ πλατφόρμες με υποστήριξη τεχνολογιών ΙΙοΤ και δυνατότητες κατανεμημένης επεξεργασίας αιχμής, παρέχουν τη ραχοκοκαλιά της υποστήριξης και των προσαρμογών του Ψηφιακού Διδύμου σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.
 
Στην έκθεση παρουσιάζεται ένα περιβάλλον διασυνδεδεμένων  υποσυστημάτων κατανεμημένης εξομοίωσης και διαχείρισης κτηριακών κυβερνοφυσικών συστημάτων έξυπνων και ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων για την ανάπτυξη και λειτουργία υψηλής πιστότητας Ψηφιακών Διδύμων τους.

ΕnerMan

Τεχνολογίες όπως η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα έχουν ξεκινήσει να υιοθετούνται με ταχείς ρυθμούς από την ερευνητική κοινότητα για εφαρμογές σε βιομηχανικούς χώρους και διαδικασίες, και πιο πρόσφατα για την υλοποίηση ψηφιακών διδύμων. Παρουσιάζουμε την προσέγγισή μας για μια εφαρμογή απομακρυσμένης παρακολούθησης ενός πραγματικού εργοστασιακού χώρου που χρησιμοποιεί την Εικονική Πραγματικότητα (VR), βασισμένη σε δεδομένα που λαμβάνονται από αισθητήρες στον πραγματικό χώρο, και η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση ενός Ψηφιακού Διδύμου. Η συγκεκριμένη υλοποίηση έχει βασιστεί σε ένα σενάριο λειτουργίας μέρους ενός πραγματικού εργοστασίου, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου EnerMan H2020. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί μέσα στον εικονικό χώρο, λαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με κάποιες παραμέτρους και τις μηχανές που σχετίζονται με τη λειτουργία της γραμμής παραγωγής του εργοστασίου.

Αυτόνομα Οχήματα

Παρουσιάζεται μια καινοτόμος και χαμηλού κόστους μέθοδος που αφορά στην βελτίωση της ακρίβειας χαμηλής ανάλυσης οπτικών αισθητήρων, όπως κάμερες και LiDAR, με στόχο την προσφορά υπηρεσιών ολικής αντίληψης του οχήματος που πλησιάζουν σε ακρίβεια  λύσεις αισθητήρων υψηλής ανάλυσης και κόστους. Παράλληλα, παρουσιάζεται μια μέθοδος παροχής υπηρεσιών αντίληψης, εκτίμησης θέσης και χαρτογράφησης για το όχημα και τους γείτονες του (οχήματα, πεζοί, κ.λπ.), μέσω της μετάδοσης και επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο δεδομένων που προέρχονται από τους αισθητήρες (κάμερες, LiDAR, RADAR, GPS) διασυνδεδεμένων οχημάτων.
 

Ινστιτούτο Ρομποτικής

Πρωτεύων στόχος του ΙΡο είναι η προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας της Ρομποτικής στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Δευτερεύων, η έναρξη και ο συντονισμός δράσεων κινητοποίησης και συνεργασίας με όλο το ελληνικό οικοσύστημα Ρομποτικής, με ενέργειες όπως η ίδρυση δορυφορικών MakerSpaces σε συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, μέσω ανταγωνιστικών προσκλήσεων που προβάλλουν ευρύ στρατηγικό όραμα και τη διάχυση της Έρευνας & Ανάπτυξης σε Ρομποτική στην Ελλάδα. Οι προβλεπόμενες κατευθύνσεις Ε&Α είναι: (α) Ρομποτική Ασφάλειας (Safety/Security), συμπεριλαμβανομένης της εναέριας, εδάφους και θαλάσσιας ρομποτικής. (β) Ρομποτική Πεδίου (Field Robotics), που συμπεριλαμβάνει  ρομποτική για γεωργία, ναυτιλία, εφοδιαστική αλυσίδα/μεταφορές, βιομηχανία κατασκευών και διάστημα. (γ) Ρομποτική Φροντίδας Υγείας (Healthcare Robotics), συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας και της γνωστικής βοήθειας, της χειρουργικής ρομποτικής και της ρομποτικής κοινωνικής βοήθειας.

Event Calendar

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30