ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου
15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
τηλ.: 210 687 5300