• Ευρωπαϊκό Κέντρο Γυναικών και Τεχνολογίας- ECWT Νορβηγίας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 
     
  • Ένας πρώτος κύκλος καταξιωμένων εμβληματικών γυναικών και ανδρών από τον χώρο της έρευνας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας οι οποίοι θα λειτουργούν ως πρέσβεις/πρέσβειρες προσέλκυσης δραστηριοτήτων, καινοτόμων δράσεων και χρηματοδοτήσεων. Μέλος του κύκλου αυτού είναι η κα Λίτσα Παναγιωτοπούλου, CEO της E.VI.A. Intelligent Performance, Πρόεδρος της Intale Retail Solutions  και Αντιπρόεδρος των Papapostolou Healthcare Technologies.
     
  • Ένας δεύτερος κύκλος δυναμικών νέων γυναικών και ανδρών επιστημόνων, ερευνητών/ερευνητριών και επιχειρηματιών που θα συμβάλλουν δραστικά στη Μονάδα. Μέλη του κύκλου αυτού είναι ήδη η Ζωή Κούρνια, Κύρια Ερευνήτρια στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, η  Παρασκευή Νομικού, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσικής Γεωγραφίας και Γεωλογικής Ωκεανογραφίας στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, η Νικολέτα Βαλάκου και η Μαρία Αυγούλη καταξιωμένα πρώην στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και νυν σύμβουλοι σε μεγάλους Οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και η Ναταλία Μανωλά, επιστημονική συνεργάτιδα του ΕΚ «Αθηνά».
 
Συμβουλευτικό Όργανο: 9μελές Συμβουλευτικό Όργανο/Επιτροπή με μέλη τα 6 μέλη του Συντονιστικού Οργάνου του #GIL4W καθώς και τρία ακόμα 3 μέλη του #GIL4W
 
Η σύμπραξη #GIL4W
 
Πρόκειται για μια σύμπραξη 20 δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ακαδημαϊκών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γυναικών και Τεχνολογίας – ECWT Νορβηγίας.
 
Στις 16 Απριλίου 2021, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Δημογραφίας, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κα Μαρία Συρεγγέλα, ανακοίνωσε την έναρξη του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας για τις Γυναίκες (#GIL4W) που παρέχει ένα ευνοϊκό οικοσύστημα στον ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και θα λειτουργεί ως προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Είναι η πρώτη και μεγαλύτερη του είδους της προσπάθεια στην Ελλάδα. Για αυτόν τον στόχο, η σύμπραξη #GIL4W, σε συνεργασία με σημαντικούς εθνικούς φορείς, αναπτύσσει ένα λειτουργικό οικοσύστημα που περιλαμβάνει υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκό κόσμο, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, προκειμένου να βοηθήσει στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δράσεων για την προώθηση της ανάπτυξης και τη στρατηγική «βοηθήστε τα καλύτερα και λαμπρότερα γυναικεία ταλέντα να λάμψουν».
 
Η σύμπραξη #GIL4W επικεντρώνει τις προσπάθειες για την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης, στρατηγικών, βέλτιστων πρακτικών και πολιτικών στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Επίσης δημιουργεί ένα οικοσύστημα  όπου τα μέλη του και ευρύτερα οι συμμετέχοντες θα διαμοιραστούν εργαλεία, διδάγματα, επιχειρηματικές ιδέες και θα προωθήσουν γρήγορα καινοτόμες πρακτικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το #GIL4W έχει ήδη ενταχθεί ως έργο προτεραιότητας στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ 2021-2025) το οποίο  ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στις 10.12.2021.

Ιδρυτικά μέλη
 
Α. Ιδρυτικά Μέλη Δημόσιου Τομέα:
1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
3. Υπουργείο Εξωτερικών
4. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
5. Υπουργείο Εσωτερικών
6. Enterprise Greece
7. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 
Β. Ιδρυτικά Μέλη Ιδιωτικού Τομέα:
1. Ευρωπαϊκό Κέντρο Γυναικών & Τεχνολογίας – ECWT
2. Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
3. Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών
4. CISCO – NetAcademy
 
Γ. Ερευνητικά Κέντρα
1. Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
2. Ερευνητικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
3. Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
4. Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Συστημάτων Υπολογιστών  (ΕΠΙΣΕΥ)
5. Κέντρο Ερευνών Βιοϊατρικών Επιστημών «Alexander Fleming».
6. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»
 
Δ. Ελληνικά Πανεπιστήμια:
1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
3. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου