Η αισθησιοκινητική βάση της αιτιακότητας και του ποιού ενεργείας και η δήλωσή τους στα ρήματα ώθησης, έλξης, κρούσης και δαρμού της Νέας Ελληνικής
Στην ΔΗΛΩΣΗ επιχειρούμε να γειώσουμε τις αφηρημένες γλωσσολογικές έννοιες του λεξικού ποιού ενεργείας (lexical aspect/Aktionsart) και της αιτιακότητας (causality) των ρημάτων ώθησης, έλξης, κρούσης και δαρμού της Ελληνικής σε απτά αισθησιοκινητικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να επανακαθορίσουμε το περιεχόμενο των εννοιών με αντικειμενικές μετρήσεις. Συγκεντρώνουμε κινητικές, οπτικές και απτικές πληροφορίες και με τη βοήθεια τεχνικών μηχανικής μάθησης τις μελετά μαζί με καθαρά γλωσσικές πληροφορίες προερχόμενες από την επισημείωση σωμάτων κειμένων. Η διαθεματική αυτή προσέγγιση υπηρετεί τη γνωσιακή μελέτη της Νέας Ελληνικής καθώς προσπαθεί να συμβάλει στην κατανόηση των γλωσσικών συμβόλων. Υπηρετεί επίσης την αλληλεπίδραση ανθρώπου και υπολογιστή καθώς θέμα της είναι η σύνδεση αισθησιοκινητικών δεδομένων με συμβολικές γλωσσικές απεικονίσεις.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Εθνικό έργο
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Στέλλα Μαρκαντωνάτου