Έτος ορόσημο το 2023 για το gi-Cluster

της Μονάδας Corallia

15-11-2023
CORALLIA

Έτος ορόσημο το 2023 για το gi-Cluster
Αναδείχθηκε το νέο ΔΣ για το 2024-2025
Με τη διαπίστωση ότι το 2023 αφήνει πίσω του θετικό αναπτυξιακό πρόσημο ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας gi-Cluster της Μονάδας Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά.
Στις σημαντικές δράσεις του 2023 συγκαταλέγεται πρωτίστως η υλοποίηση του συνεργατικού έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης «Gi-NeXt» υπό τη σκέπη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), προϋπολογισμού 2.7 εκατ. ευρώ, με την ενεργή συμμετοχή 11 επιχειρήσεων και δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Παράλληλα, μέσα στο 2023 το gi-Cluster διεύρυνε αισθητά τη βάση των μελών του, με τη συμμετοχή 14 νέων επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών οργανισμών, που αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη των ψηφιακών δημιουργικών βιομηχανιών στην Ελλάδα. Σημειώνεται επίσης ότι το 2023 αποτέλεσε έτος-ορόσημο και για τη σύναψη νέων στρατηγικών συνεργασιών του gi-Cluster με σημαντικούς εταίρους όπως, ενδεικτικά, η υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας με τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού με στόχο να ενισχυθεί η διάδοση, διάχυση, έρευνα και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στο χώρο του Πολιτισμού.
Στο πλαίσιο της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης αναδείχθηκαν τα νέα αιρετά επιχειρηματικά και ακαδημαϊκά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία για την περίοδο 2024-2025. Πρόκειται για τους:
  1. Βαγγέλης Τσάρας (αναπλ. Αλέξανδρος Ζαχαρής), ΝΕΤLINK Συστήματα Παροχής Υπηρεσιών και Πληροφοριών Μ. Ανώνυμη Εταιρεία.
  2. Γιώργος Νώλης, LAN COMMUNICATIONS Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.
  3. Τάσος Φλάμπουρας, NEVEREST GAMES Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.
  4. Μιχάλης Ναυπλιώτης, LAZYLAND Υπηρεσίες Internet Μ. Ανώνυμη Εταιρεία.
  5. Δημήτρης Κουτσομήτσος, TAMASENCO HELLAS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.
  6. Μαρία Ρούσσου, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
  7. Κώστας Καρπούζης, Πάντειο Πανεπιστήμιο – Εργαστήριο Πολιτισμικής Πληροφορικής Δεδομένων & Ψηφιακών Πολιτισμικών Σπουδών.
Ο Δρ. Νίκος Βογιατζής, συνιδρυτής της Μονάδας Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και Πρόεδρος του Δ.Σ. του gi-Cluster ως εκπρόσωπος του Φορέα-Αρωγού, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη θετική αναπτυξιακή πορεία και για τα σπουδαία αποτελέσματα της συνεργασίας των μελών του gi-Cluster. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Δ.Σ. που ολοκλήρωσαν τη θητεία τους, για τον πολύτιμο χρόνο και την ουσιαστική συνεισφορά τους, χάρη στα οποία κατέστη εφικτό να υλοποιηθούν σημαντικά έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο cluster και να επιτευχθούν στέρεα αναπτυξιακά βήματα τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, θα ήθελα να καλωσορίσω τα νέα μέλη του Δ.Σ. και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια αγαστή, παραγωγική και ευχάριστη συνεργασία την επόμενη διετία, με απτά οφέλη για το gi-Cluster
 
Ο κ. Πέτρος Ποδάρας, συντονιστής του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος είχε εναρκτήρια ομιλία στη Γενική Συνέλευση ως επίτιμος προσκεκλημένος, ανέφερε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά εκπροσώπησα το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής στη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεργατικού Σχηματισμού ψηφιακής Δημιουργικής Οικονομίας gi-Cluster του Corallia έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του gi-Cluster κ. Νίκου Βογιατζή. Είχαμε την ευκαιρία για ενημέρωση της ολομέλειας για τον τρέχοντα σχεδιασμό παρεμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής στην κατεύθυνση της στήριξη της Δημιουργικής Οικονομίας, η οποία αποτελεί τομέα προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας, αλλά και για την ανάδειξη και καταγραφή προτάσεων που μπορούν να συμβάλουν στον σχεδιασμό αυτό.»
To gi-Cluster είναι το πρώτο Ελληνικό Gold-Labelled cluster δημιουργικών βιομηχανιών με εστίαση στον τομέα των Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών (Gaming and Creative Technologies & Applications cluster). Ξεκίνησε το 2011 εστιάζοντας σε τεχνολογίες λογισμικού και ψηφιακού μετασχηματισμού παγκόσμιας εμβέλειας και στοχεύοντας στην παραγωγή νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, αξιοποιώντας επιστημονικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό ταλέντο από όλους τους τομείς των Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας. Το gi-Cluster υποστηρίζεται από το Φορέα Αρωγό Corallia του Ε.Κ. Αθηνά που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Οι δράσεις του gi-Cluster υλοποιήθηκαν με την υποστήριξη του έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές» το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)  με τίτλο «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας», με Ενδιάμεσο Φορέα Υλοποίησης τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).