Ασφάλεια & Προστασία Βιομηχανικών Συστημάτων

Greek

Security is widely recognized as a mandatory property of every ICT system nowadays, either interacting with other systems, the environment, or the society. In fact, security and dependability are an underlying requirement for engineering systems that provide safety and privacy

Institutes: 
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων