Θερινό Σχολείο στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες από τη ΜΟΨΕ

Διαδικτυακή εκδήλωση | Αιτήσεις έως 15 Ιουνίου 2021

13-07-2021 to 15-07-2021
ΙΠΣΥ

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟΨΕ) του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του ΕΚ “Αθηνά” και η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία “Απολλωνίς” διοργανώνουν το 2ο Θερινό Σχολείο για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Digital Humanities), που θα υλοποιηθεί διαδικτυακά στις 13-15 Ιουλίου 2021.

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται κυρίως σε τελειόφοιτους φοιτητές σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές, χωρίς προηγούμενη, ή με μικρή, εξοικείωση με τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και και να εξοικειωθούν με διαφορετικά εργαλεία και τεχνικές, όπως ψηφιακές συλλογές και αποθετήρια, παράσταση πληροφορίας και ψηφιακή τεκμηρίωση, κατασκευή θησαυρών, ψηφιακή αφήγηση, οπτικοποίηση & απεικόνιση πληροφορίας. κ.α. 

Η φοίτηση είναι δωρεάν αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης