Αντικείμενο της μονάδας είναι η έρευνα σε θέματα σύγχρονων τεχνολογιών για την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών, περιβαλλοντικών δράσεων, ρομποτικής και άλλων θεμάτων που στοχεύουν στην κοινωνική ευημερία όπως επίσης και για την διαχείριση καταστάσεων κινδύνου. Τέτοια ερευνητικά ζητήματα είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την εποπτεία από το διάστημα, την παροχή ευκαιριακής επικοινωνίας σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιπτώσεις καταστροφών που επηρεάζουν τις υπάρχουσες υποδομές, η δωρεάν πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρώτης ανάγκης και η χρήση του διαδικτύου ως δικαίωμα του πολίτη. Επίσης, η συνέργεια με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής για την μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής, του ενεργειακού και ανθρακικού ισοζυγίου της παραγωγής αγροτικών προϊόντων και της πρόβλεψης ακραίων καιρικών φαινομένων. Με την εγκατάσταση ραντάρ καιρού στην περιφέρεια, την διαδικτύωση της πληροφορίας του και την ικανότητα του αεροσκάφους του FAROS για αντιχαλαζιακή προστασία, η αγροτική κοινότητα θα έχει την πληροφορία για την σωστή άρδευση και την αποφυγή καταστροφών. Η μονάδα μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές ή υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τρίτους (δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς, εγχώρια και διεθνή βιομηχανία) σε επίπεδο τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας.