Ο Μανώλης Τερροβίτης στο Advisory Board του Eteron

21-11-2023
ΙΠΣΥ

Ο Μανώλης Τερροβίτης, Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή.
Aξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία των μελών της, θα προσφέρει συμβουλές σε θέματα έρευνας και περαιτέρω ανάπτυξης του Eteron, όπως η διαμόρφωση των ερευνητικών projects, η διασύνδεση του με την κοινωνία και η εξωστρέφεια του σε εγχώριο και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο να ενισχυθεί η παρέμβαση και το αποτύπωμα του Ινστιτούτου.
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.