Έναρξη λειτουργίας για τον κόμβο GR digiGOV-innoHUB

Ψηφιακός Μετασχηματισμός για Δημόσιες Υπηρεσίες νέας γενιάς

03-02-2023
ΕΚ "Αθηνά"

Δεκαέξι κορυφαίοι Δημόσιοι φορείς, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και εργαστήρια ανά την Ελλάδα, με άριστη τεχνογνωσία και καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ανάμεσά τους και το ΕΚ "Αθηνά" ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία και εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών λύσεων στη Δημόσια Διοίκηση, στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών του Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB.

Ο Κόμβος θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη Δημόσιων υπηρεσιών νέας γενιάς για την Κεντρική Διοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως AI, Blockchain, IoT, mobile Internet, Cloud και High Performance Computing, με ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτά πρότυπα.
 
Με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2023 και διάρκεια 36 μήνες, ο Κόμβος θα λειτουργήσει ως περιβάλλον πειραματισμού και δοκιμών, ανάπτυξης δεξιοτήτων και καλών πρακτικών για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Η ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στον Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών, αποτελεί προτεραιότητα του έργου, για την ταχεία ανάπτυξη αποδοτικών και βιώσιμων ψηφιακών λύσεων που θα συμβάλλει στη μετεξέλιξη του Δημοσίου σε επενδυτή και αγοραστή καινοτόμων λύσεων. H πρώτη συνάντηση της Κοινοπραξίας του έργου πραγματοποιήθηκε στις 25-26 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η στρατηγική για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.
 
Το έργο συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ( ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET). Ιδρυτικοί φορείς του Κόμβου είναι επίσης, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", το ΕΠΙΣΕΥ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, καθώς επίσης το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, οι οποίοι θα συνεισφέρουν με τεχνογνωσία και επιστημονική μεθοδολογία στους σκοπούς του κόμβου.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Digital Europe – grant agreement no.101083646- και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.