Έργα

Design and Development of big data solution and methods for stream analytics on network data
A new collaboration between IMSI, Intracom Telecom and Ericsson started in October 2017. IMSI has been contracted to design and develop a big data solution and methods for stream analytics on network data coming from IoT devices. The solution is based on well-established big data platforms, i.e., Cloudera Ecosystem and SPARK streaming and enables the collection of vast amount of network measurement streams from connected devices, their scalable processing, analysis and storage and the visualization of several KPIs.
Κατάσταση
Ενεργό
Έναρξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γεώργιος Παπαστεφανάτος