Σπίτι μου σπιτάκι μου, μπορείς να με ακούσεις;

Σπίτι μου σπιτάκι μου, μπορείς να με ακούσεις;