Κατανεμημένη δράση/ενίσχυση περιφέρειας PDF Εκτύπωση E-mail

 

Κατανεμημένη Δράση/Ενίσχυση Περιφέρειας

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, με την ενσωμάτωση στη δομή του Ινστιτούτων με έδρα την Αθήνα και δύο πόλεις της περιφέρειας (Πάτρα και Ξάνθη), έχει ουσιαστικά διευρυμένη εμβέλεια σε όλη τη χώρα, γεγονός που του προσδίδει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

  • στενότερη σχέση με τον ακαδημαϊκό και παραγωγικό ιστό της περιφέρειας
  • αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού της περιφέρειας
  • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών δράσης μέσω της άμεσης διάχυσης των παραγόμενων καινοτομιών
  • αξιοποίηση πρωτοβουλιών, χρηματοδοτικών προγραμμάτων και άλλων δυνατοτήτων που προσφέρονται στις περιφέρειες.