Ιστορικό PDF Εκτύπωση E-mail

 

Ιστορικό

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά δημιουργήθηκε το 2003 ως Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), με στόχο την συγκέντρωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων και πρωτοβουλιών του ερευνητικού χώρου στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Το νέο Κέντρο συγκροτήθηκε από τα προϋπάρχοντα ινστιτούτα ΙΕΛ, ΙΠΕΤ και ΙΝΒΙΣ, ενώ από τον ιδρυτικό νόμο προβλεπόταν η ίδρυση αριθμού νέων ινστιτούτων που να καλύπτουν δυναμικούς τομείς ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και μονάδων για την εκκόλαψη δράσεων και τεχνογνωσίας που θα οδηγήσουν σε νέες κύριες κατευθύνσεις ανάπτυξης.

Το 2006 το Κέντρο μετονομάστηκε σε Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, με το διακριτικό τίτλο Αθηνά.