Εθνικός Κόμβος OpenAIRE

OpenAIRE  OpenAIRE, η εθνική προσέγγιση   Το OpenAIRE στην Ελλάδα  

To OpenAIRE 

Το OpenAIRE αποτελεί την πανευρωπαϊκή υποδομή για την ανοικτή γνώση, έναν πυλώνα για το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud, EOSC). Ξεκίνησε ως έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 και οι δραστηριότητές του συνέχισαν να διεξάγονται μέσα από μια σειρά συνεχών έργων OpenAIRE μέχρι προσφάτως που ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο, τον Οκτώβριο του 2018.
 
Το OpenAIRE εξασφαλίζει τις βέλτιστες πρακτικές Ανοικτής Επιστήμης με πολλούς τρόπους:
Δίκτυο αποθετηρίων: η υιοθέτηση του σχήματος μεταδεδομένων OpenAIRE εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα και τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων μεταξύ των αποθετηρίων, ενώ παράλληλα αυξάνει την ορατότητα των αποθετηρίων και των αποτελεσμάτων τους, και επιτυγχάνει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την Ανοικτή Πρόσβαση (OA), ειδικότερα με το άρθρο 29.2 της συμφωνίας επιχορήγησης H2020.​    

Ψάχνετε για μια πηγή Ανοικτής Πρόσβασης; Περιηγηθείτε και κάντε αναζήτηση στο περιεχόμενο του OpenAIRE
Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επισκεφθείτε το https://provide.openaire.eu/landing

Υπηρεσίες υποστήριξης και παρακολούθησης της έρευνας: Το γράφημα επιστημονικής επικοινωνίας  (scholarly communication) του OpenAIRE δείχνει την χρήση της Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) στην Ευρώπη με πληροφορίες που αφορούν δημοσιεύσεις ΑΠ, ερευνητικό λογισμικό και δεδομένα. Αυτό συμπεριλαμβάνει μια δραστηριότητα διαγραφής τυχών αλληλοεπικαλύψεων στο συγκεντρωτικό περιεχόμενο και την πλαισιοποίηση των πληροφοριών για να σχηματίσουν ερευνητικές οντότητες που σχετίζονται με ένα έργο συνδέοντας άρθρα, τη χρηματοδότηση δεδομένων και άλλες διαδικασίες μαζί. Προς ενίσχυση και αρωγή των αναγκών όλων των επιστημονικών και ερευνητικών εταίρων, το OpenAIRE αναπτύσσει μια συλλογή από εξειδικευμένους πίνακες παρακολούθησης για χρήση από ερευνητικές κοινότητες, διαχειριστές αποθετηρίων και χρηματοδότες.Το OpenAIRE αποτελεί την πανευρωπαϊκή υποδομή για την ανοικτή γνώση, έναν πυλώνα για το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud (EOSC). Ξεκίνησε ως έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 και οι δραστηριότητές του συνέχισαν να διεξάγονται μέσα από μια σειρά συνεχών έργων OpenAIRE μέχρι προσφάτως που ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο, τον Οκτώβριο του 2018.
 
Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επισκεφθείτε το https://monitor.openaire.eu/, https://connect.openaire.eu/
 
Εργαλεία για την Ανοικτή Επιστήμη: για να βοηθήσει τις δραστηριότητες που εκτελούνται καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της έρευνας, το OpenAIRE έχει αναπτύξει:
  • Ένα γενικό αποθετήριο για την κατάθεση ανοικτών πόρων της έρευνας: Zenodo
  • Ένα εργαλείο ανωνυμοποίησης για σύνολα δεδομένων που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα: Amnesia
  • openDMP tool για τον σχεδιασμό διαχείρισης δεδομένων