Τα Blue Research & Innovation Days έρχονται στο ΕΚ "Αθηνά"

Online Event | 19 - 23 Απριλίου 2021

12-04-2021
ΕΚ "Αθηνά"

Το ΕΚ "Αθηνά" διοργανώνει τη διαδικτυακή εκδήλωση Blue Research & Innovation Days, στις 19-23 Απριλίου 2021, που για πρώτη φορά υλοποιείται με πρωτοβουλία 10 έργων (8 ευρωπαϊκών, 2 εθνικών). Η εκδήλωση έχει στόχο την προώθηση έργων που ενεργοποιούνται στον χώρο της Γαλάζιας Οικονομίας και πιθανών συνεργειών, ενώ στο πλαίσιό της θα πραγματοποιηθεί και ένα σχετικό hackathon.
 
Η εκδήλωση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε έργο να παρουσιάσει τους στόχους, τις διαδικτυακές υπηρεσίες, έρευνες βάσει ανοιχτών και μεγάλων δεδομένων και πιθανά business cases, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν κοινές προσεγγίσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα που θα παρατεθούν. Το hackathon στο τέλος της εβδομάδας θα ενσωματώσει προκλήσεις από συγκεκριμένα έργα, παρέχοντας στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε πραγματικά σενάρια, business cases και ανοικτά ζητήματα. Με τον τρόπο αυτό προωθηθεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και νέων λύσεων που σχετίζονται με τις διάφορες πτυχές της Γαλάζιας Οικονομίας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις εγγραφές θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.
 
 Δείτε το Δελτίο Τύπου στα Αγγλικά εδώ (PDF).
 
Για να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις-workshops των έργων και να συμμετέχετε στο hackathon απαιτείται εγγραφή (δωρεάν). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα

 

#BlueRIDays