Ι.Ε.Λ. PDF Εκτύπωση E-mail

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
www.ilsp.gr

 


Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.) ιδρύθηκε το 1991, με έδρα την Αθήνα ως ανεξάρτητο Ινστιτούτο. Υπάγεται στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά ως ένα από τα Ινστιτούτα του.

Διαρκής στόχος του είναι να αποτελεί κέντρο αριστείας στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς:

· Επεξεργασία φυσικής γλώσσας

· Επεξεργασία, σύνθεση και αναγνώριση φωνής, επεξεργασία μουσικής και ήχου

· Ηλεκτρονική μάθηση και μάθηση από απόσταση σε θέματα γλώσσας, πολιτισμού και μουσικής


Οι κύριοι τεχνολογικοί άξονες στους οποίους κινείται η αναπτυξιακή δραστηριότητα του Ι.Ε.Λ. είναι οι εξής:

· ηλεκτρονικά και υπολογιστικά μονόγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά

· υπολογιστικά εργαλεία μηχανικής μετάφρασης και υποβοήθησης της μεταφραστικής διαδικασίας

· επεξεργασία και ανάκτηση πολυμεσικής και πολύγλωσσης πληροφορίας

· διόρθωση λαθών σε ηλεκτρονικά κείμενα

· αυτόνομα και ενσωματωμένα συστήματα σύνθεσης και αναγνώρισης ομιλίας

· συστήματα υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρίες

· συστήματα παρουσίασης και διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου

· πολυμεσικά και διαδικτυακά συστήματα εκμάθησης γλώσσας και μουσικής