Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΤΕΠ Εκτύπωση

04-02-2005

Με έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας κ. Β. Ασημακόπουλου ως εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΤΕΠ, ορίζεται ο κ. Στυλιανός Χριστάκος, Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΚτΠ με αναπληρωτή τον κ. Ε. Γιαμπουρά, Προϊστάμενο της Μονάδας Α της ΕΥΔ ΚτΠ.

***