Διορισμός του πρώτου Γενικού Διευθυντή του ΚΕΤΕΠ Εκτύπωση

10-06-2003

Ο διορισμός του πρώτου Γενικού Διευθυντή του ΚΕΤΕΠ καθ.κ. Βασίλειου Μακιού, των διευθυντών των ινστιτούτων του και του Δ.Σ. δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 738 / 10-6-2003 (.pdf).

***