Το ΕΚ "Αθηνά" στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Εκτύπωση

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

5-13/9/2015, Περίπτερο 15, stands 21 & 9-12

Για μια ακόμα χρονιά το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» θα βρίσκεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για να παρουσιάσει νέες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα ερευνητικά αποτελέσματα.

Μέσα από διαδραστικά ψηφιακά εκθέματα, διαδικτυακές εφαρμογές και παιχνίδια, οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της έρευνας και της τεχνολογίας στους τομείς της Πληροφορικής και των Υπολογιστικών Επιστημών:

  • Επεξεργασία δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης για παραγωγή νέων ψηφιακών εφαρμογών
  • Νέα περιβάλλοντα συνεργασίας ανθρώπων-υπολογιστικών συστημάτων (φωνητικές διεπαφές, νοηματική γλώσσα, πολυτροπική επικοινωνία, αναγνώριση χειρογράφου κ.λπ.)
  • Εκπαιδευτικό Λογισμικό
  • Συστήματα έξυπνης διαβίωσης και ασφάλειας
  • Τρισδιάστατη και επαυξημένη ψηφιοποίηση αντικειμένων και μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
  • Διεθνείς Ερευνητικές και Εκπαιδευτικές υποδομές και πρωτοβουλίες
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Πληροφορικής, των Ψηφιακών Υπηρεσιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ειδικά για εφέτος:

Οι επισκέπτες της ΔΕΘ, και ιδίως οι εκπρόσωποι της ελληνικής βιομηχανίας, των συνεταιρισμών και της αγροτικής παραγωγικής αλυσίδας θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τις δυνατότητες της πρωτοποριακής υποδομής AI4B που αναπτύσσει το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) και έχει ως στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση της βιομάζας, ανανεώσιμης πηγής ενέργειας με αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής, μπορούν να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που προσφέρει η υποδομή ΑΙ4B. Η ερευνητική ομάδα του ΙΠΣΥ θα παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της ΔΕΘ να εγγραφούν ως χρήστες στο ΑΙ4Β καταχωρώντας στοιχεία για τη βιομάζα που παράγουν ή αναζητούν, ώστε τελικά να εντοπίσουν αγοραστές ή πωλητές αντίστοιχα, ανάλογα με τις ανάγκες τους.